Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Thị trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên
02213931222
c2.chumanhtrinh.hungyen@moet.edu.vn